Huisregels

 

 

Check in

Tussen 15.00 en 20.00 kunt u inchecken.

Wij nemen van te voren contact met u op over de verwachtte aankomsttijd.

Mocht u door onmacht later arriveren kunt u altijd in overleg later inchecken.

 

Sleutel

U ontvangt bij incheck 1 sleutel . Op aanvraag is een 2e sleutel mogelijk . Bij verlies brengen wij €100,- in rekening voor een vervangende sleutel. U dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van de deuren en ramen van uw verblijf en het uitdoen van de verlichting en verwarming.

 

Parkeren

Tijdens uw verblijf kunt u gratis in de straat voor de deur van Station 10 of op de grote parkeerplaats aan de overkant  parkeren. Uw fietsen kunnen voor bij uw appartement staan.

Parkeren is voor eigen risico en STATION 10 is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade.

 

Wifi

In onze accommodatie is gratis wifi aanwezig .

 

Huisdieren

Wij houden van dieren, maar ivm hygiëne zijn huisdieren niet toegestaan in de accommodatie.

 

Gourmetten

Gourmetten, plaatgrillen en frituren zijn NIET toegestaan in het appartement. Dit veroorzaakt vette aanslag op de muren en meubels en de geur blijft te lang hangen voor volgende gasten, wij vragen uw begrip hiervoor.

 

BBQen

BBQen is NIET toegestaan.

 

Afval

Uw afval kunt u in de daarvoor bestemde afvalcontainers deponeren. In de keuken hangen 3 afvalbakken om het afval te scheiden. Leeg glas graag ook apart dit zal de gastvrouw voor u opruimen. De afvalzakken kunnen als ze vol zijn naar het ondergrondse afvaldepot aan de Willem Alexanderpoort gebracht worden. 

 

Bezoek ontvangen

U mag bezoek ontvangen, mits u ons inlicht van tevoren. In geval van nood moeten wij namelijk weten wie er aanwezig zijn in ons appartement.

Uw appartement is geschikt voor een maximale bezetting van 4 personen.

Het is niet toegestaan om met meer dan 4 personen in het appartement te overnachten.

Geen feestjes of herrie svp.

Houdt ten allen tijde rekening met de buren.

 

Geluid

STATION 10 verzoekt u vriendelijk om muziek en/of elk ander geluid op kamersterkte af te stemmen zodat er geen geluidsoverlast ontstaat voor de buren.

Van ’s avonds van 22.00 tot 's morgens 8.00 dient het stil te zijn!

 

Hygiëne

Het is niet toegestaan om de bedden zonder lakens en slopen te beslapen. U maakt gebruik van linnengoed van STATION 10, eigen linnen is niet toegestaan.

 

Schade

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Meld u het ons als er iets gebroken of stuk is zodat we zaken kunnen vervangen of eventueel de verzekering in kunnen schakelen. Vaak is het eenvoudig op te lossen.

 

Roken

Er mag niet gerookt worden in de accommodatie. 

 

Bedden etc

Uw bed is opgemaakt bij aankomst. 

Er liggen handdoeken voor u klaar, daarvan is voldoende reserve.

Er zijn voldoende thee en keukendoeken aanwezig in het appartement.

 

Als u niet in het appartement bent

Wilt u dan ramen en deuren afsluiten en geen apparaten laten aanstaan?

De lampen uit en de temperatuur graag naar beneden.

 

Gebreken in het appartement

Meldt u aub gebreken bij ons? Wij doen altijd ons uiterste best om zaken zo spoedig mogelijk te repareren of te vervangen. Bij normale vragen over het gebruik van zaken in het appartement, kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Check out

De check out tijd is 11.00 uur , tijdens de uitcheck controleren we het appartement samen met u. De schoonmaak start zodra de uitchecktijd is bereikt zodat alles weer tijdig gereed is voor de volgende gasten.

 

Check list voor het uitchecken

Wij verzoeken u vriendelijk het appartement netjes achter te laten. Geen afwas achterlaten, het vuil in de containers buiten, de bedden afhalen en samen met de andere was in de wasmand te doen.

De moltons wassen we regelmatig, die kunt u erop laten zitten.

 

Station 10

STATION 10 is gelegen in de nabijheid van andere woningen. Wij verzoeken u vriendelijk om geen overlast te veroorzaken.

STATION 10 is een oud herenhuis uit de jaren 30, in zulke oude panden kunnen wat eerder contactgeluiden ontstaan dan in een modern huis. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om rekening met de buren te houden zodat iedereen van zijn vrije tijd kan genieten.

Algemene voorwaarden

 

STATION 10 wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met STATION 10.

 

 1. TOEPASSING

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de accomodatie die worden verhuurd door STATION 10.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de persoon die met STATION 10 een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie en/of overige faciliteiten.

Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd gast) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.

1.3 Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw ( voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden.

STATION 10 wijst alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

 

 1. RESERVERINGEN

2.1 STATION 10 neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

2.2 STATION 10 behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen

2.3 Tussen u en STATION 10 komt een overeenkomst tot stand op het moment dat STATION 10 de reservering aan u heeft bevestigd.

2.4 De overeenkomst betreft huur van accommodatie en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

 

 1. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is STATION 10 niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van STATION 10 om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval STATION 10 uw wijzigingen accepteert, zal STATION 10 mogelijk wijzigings-kosten bij u in rekening brengen.

 

 1. IN-DE-PLAATSSTELLING

4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij anders is overeengekomen met STATION 10.

4.2 Indien u en STATION 10 zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover STATION 10 voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

 

 1. PRIJZEN

5.1 U bent aan STATION 10 verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging van de reservering.

5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering door STATION 10 is verzonden

5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.4 STATION 10 heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar STATION 10 geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen.

 

 1. EXTRA KOSTEN

6.1 U/de huurder is behalve de huurprijs ook toeristenbelasting verschuldigd.

6.2 De bijdrage toeristenbelasting wordt vastgesteld door de betreffende gemeente van de vestigingsplaats van STATION 10. U/de huurder bent aan STATION 10 te allen tijde het door de betreffende gemeente vastgestelde en geldende tarief aan toeristenbelasting verschuldigd.

 

 1. BETALINGEN

7.1 Betalingen dienen voor aankomst per bankoverschrijving te zijn voldaan of bij incheck cash of per betaalverzoek aan STATION 10 te worden voldaan.

 

  8. AANKOMST EN VERTREK

8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst tenzij anders vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek tenzij anders vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 11.00 uur verlaten te zijn.

8.2 Indien het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door STATION 10. Indien u een reisverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.

 

 1. REGLEMENTEN

9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door STATION 10 vastgestelde regels, vastgelegd in onze huisregels. Deze regels kunt u nalezen in de informatie map in uw accommodatie.

9.2 Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan STATION 10 besluiten de gasten niet onder te brengen.

9.3 De accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de website van STATION 10 voor de accommodatie staat vermeld.

9.4 STATION 10 behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de accommodatie.

9.5 Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

9.6 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen).

9.7 De huurder en gebruikers zijn verplicht om bij de accommodatie bedlinnen te gebruiken van STATION 10.

9.8 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, en/of bij Reglementen het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft STATION 10 het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

9.9 Indien STATION 10 ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van de accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is STATION 10 gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.

 

 1. HUISDIEREN

10.1 Huisdieren zijn niet toegestaan in de accommodatie.

 

 1. GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS

11.1 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie ,gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur.

11.2 Daarnaast zijn de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan STATION 10 en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

 

 1. INTERNETGEBRUIK

12.1 STATION 10 biedt de huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen toegang tot het internet aan via een WiFi netwerk.

12.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem. 

12.3 STATION 10 is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.

12.4 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en de wettelijke regels te respecteren. Hij zal zich onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan STATION 10 in de breedste zin van het woord. De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zullen zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van STATION 10 als aanbieder van een accommodatie.

12.5 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, heeft STATION 10 het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.

12.6 De huurder vrijwaart STATION 10 tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op STATION 10 zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aansprak gegrond is op het gebruik dat door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, van internet is gemaakt.

 

 1. ANNULERINGSKOSTEN

13.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. 

13.2 U kunt zich tegen annuleringsrisico’s verzekeren door zelf tegelijk met uw reservering een annuleringsverzekering af te sluiten.

13.3 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. In dat geval bent u het volledige totaalbedrag verschuldigd.

13.4 De gast kan gratis annuleren tot 7 dagen voor aankomst. De gast betaald de totaalprijs van de reservering als zij/hij annuleert binnen 5 dagen voor aankomst.

 

 1. OVERMACHT EN WIJZIGING

14.1 In het geval STATION 10  al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kan STATION 10 binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).

14.2 Overmacht aan de zijde van STATION 10 bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van STATION 10, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

14.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft STATION 10 het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. STATION 10 zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

 

 1. OPZEGGING

15.1 STATION 10 heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/ of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

16.1 STATION 10 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze appartementen en/of de huur/het gebruik van accommodatie  en/of andere faciliteiten van STATION 10, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van STATION 10.

16.2 STATION 10 is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

16.3 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van STATION 10 ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het appartement of op het terrein vanSTATION 10  bevinden.

16.4 U vrijwaart STATION 10 voor alle aanspraken terzake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het terrein of in het appartement bevinden.

16.5 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

 

 

 

 1. KLACHTEN

17.1 Ondanks de zorg en de inspanning van STATION 10 kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij de eigenaar, Daphne Keijzer Kooij, van uw verblijf te melden. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT

18.1 Op de overeenkomst tussen u en STATION 10 is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 1. REISDOCUMENTEN

19.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. STATION 10 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

 

 1. PRIVACY

20.1 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie.

20.2 Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U heeft het recht om ons te verzoeken, u mede te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.

20.3 Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties